Nejprodávanější produkty

W. W. J. D.

W. W. J. D.

„What Would Jesus Drink / Co by asi pil Ježíš?“ může si říct hloubavý milovník vína ve Svaté zemi. Pružný turistický byznys umí opovědět suvenýrem v podobě vína „z Kány“, to ovšem znalého spotřebitele jen těžko uspokojí. A rozhodně nejen proto, že originální Kána se dnes nachází v jižním Libanonu. Co by pil Ježíš, ale také třeba král David a další biblické postavy, zajímá také archeology, historiky a vědce z oboru vinohradnictví a vinařství.

Mezi ně patří enolog Eliyashiv Drori a tým odborníků z univerzity v Arielu na Západním břehu. Jejich výzkum, zdá se, vyvrací domněnku, že staré odrůdy révy vhodné k výrobě vína nepřežily v Izraeli období nadvlády islámu. Od roku 2011 identifikovali zejména v oblasti Judska a Samaří na 120 odrůd, z nichž 20 lze užít jako moštové. Dvě z nich navíc nemají podle analýzy DNA spojitost s žádnou ve světě známou odrůdou. Jde o marawi (hamdani) a jandali. Těžké doby pro vinařství přežily ve vinicích jako zdroj stolních hroznů.

V roce 2014 představilo první víno z variety marawi vinařství Recanati. Jde o společný projekt izraelských vinařů a palestinských vinohradníků, jejichž identita ovšem zůstává povětšinou skrytá z důvodů jejich bezpečnosti. Potenciál ukázat se odrůdou s kořeny hluboko ve starověku má také odrůda dabouki, které se nyní věnuje někdejší hlavní vinař Segalu Avi Feldstein. Velmi staré odrůdy, které mezitím dostaly arabská jména, se mohou skrývat také např. mezi bílými chevroni, šarviši, chalvani, nebo modrými zeitani, karkašani, razaki, karaši a baladi.

Evidence a záchrana autochtonních odrůd je předmětem zájmu také v Arménii. Ne náhodou arménští odborníci spolupracují s těmi izraelskými. V Arménii se vyskytuje na 400 původních variet. Po staletí tu docházelo k přirozenému křížení, mutacím a přírodnímu výběru u révy vinné i jejích divokých příbuzných. Řada odrůd má velký genetický potenciál a popsání genetiky arménských vinohradů má nyní vysokou prioritu.

Stejně fascinující jako bohatství odrůd je sama historie arménského vinařství. Čas ukáže, co ještě odhalí další vykopávky v Areni, kde bylo nalezeno vinařství staré 6 200 let. Hérodotos, Xenofón a Strabón popisují arménské obchodníky na Tigridu, jak své vynikající víno dodávají Asyřanům a dále po proudu. Z mladší doby stojí za zmínku důležitý fakt, že Arménie byla jako jedna z mála zemí na světě ušetřena světové epidemie révokaze na konci 19. století

Ochutnat víno z místní staré odrůdy je výrazně snadnější v Arménii než v Izraeli. Především bílý voskehat a modré areni jsou zpracovávány tradičními i moderními technologiemi, nebo jejich kombinací. Do obou odrůd a z nich vyrobených vín se umí skvěle promítnout místní terroir a degustování je o to bohatším zážitkem.

Často užívaným slovem poslední doby je autenticita. Chceme autenticky jíst, chceme poznávat autentická místa a autentický život, což nás v cestování zahání dál a dál do zprvu méně turisticky zasažených končin (přičemž se ale nonkonformně maskované masňáctví nenápadně táhne za námi). Pokud už si chceme přivézt nějaký suvenýr, pak autentický. Originální lapač prachu, žádný čínský šmuk. Autenticky můžeme také pít. V Izraeli a zejména v Arménii se to přímo nabízí.