Nejprodávanější produkty

Svátek Pesach a víno

Svátek Pesach a víno

Svátek Pesach, nebo také Svátek nekvašených chlebů, kdy si Židé připomínají vysvobození z egyptského otroctví, trvá od 15. do 22. dne měsíce Nisanu židovského kalendáře. V občanském kalendáři v Česku letos připadá Pesach na 22. až 30. dubna, předvečer Pesachu pak na 21. dubna. Etymologie jména tohoto důležitého svátku není jasná, dost možná souvisí s desátou egyptskou ranou, tedy pobitím prvorozených. Slovo „pasach“ v Exodu zřejmě označuje situaci, kdy Bůh „překročil“ označené domy Hebrejců a ušetřil jejich prvorozené.

Izraelci tehdy opouštěli Egypt narychlo a nemohli čekat, až jim vykyne těsto na přípravu tradičních chlebových placek. Na cestu si tedy stihli připravit jen nekvašené moučné placky rozdělané ve vodě, macesy. Na památku Exodu se během oslav Pesachu nejí kvašené potraviny (chamec) z pěti základních druhů obilí a nepijí nápoje z obilovin připravené, kupříkladu pivo. Chamec se během svátku nemá doma ani vyskytovat, tradiční rodiny se tedy v předvečer Pesachu při velkém úklidu kvašených věcí zbavují.

K sederové pesachové večeři patří zroa, kost se zbytky masa, která má připomínat obětního beránka. Také vařené vejce, smuteční jídlo odkazující na zničení Chrámu. Hořké byliny na talíři připomínají těžké egyptské otroctví. Charoset, sladká hmota z datlí, ořechů, jablek, skořice a červeného vína pak napodobuje maltu a v Egyptě prolitou krev. Také zelenina odkazuje k otroctví a práci s půdou. Konečně miska slané vody symbolizuje slzy a vody Rákosového (Rudého) moře. První dva a poslední dva dny svátku Pesach lidé nepracují.

I když je víno rovněž produktem fermentace, zákaz požívání kvašených produktů se ho netýká. Pije se víno vhodné pro Pesach, což znamená, že se na jeho výrobu dbalo velmi přísně. Dnes je prakticky veškeré izraelské košer víno zároveň vhodné pro Pesach. Během hostiny, pesachového sederu, se pijí hned čtyři sklenice vína. Připomínají čtyři výrazy pro osvobození z otroctví – vyvedl jsem vás; zachránil ze služby; vykoupil; vzal si vás za národ. Pro počet čtyř sklenic existují i další vysvětlení. Na stole by také neměla chybět prázdná sklenice pro proroka Eliáše, kdyby se náhodou objevil.

Užijte si košer a šťastný Pesach!